Uitvoeren (medewerker)

Het pasje dat u heeft gekregen is een service van het examenbureau waar u examen heeft gedaan. Het is geen bewijs dat u uw VCA-diploma heeft behaald. Het diploma is het officiële document. Uw diploma is geregistreerd in ons Centraal Diploma Register. Hier vindt u ook de contactgegevens van het examencentrum waar u examen heeft gedaan. U kunt hen vragen of zij nogmaals een pasje willen verschaffen.

Er worden geen duplicaten van diploma’s verstrekt. Uw registratie in ons Centraal Diploma Register is het bewijs dat u uw VCA-diploma heeft gehaald. U kunt een uitdraai van het scherm met uw gegevens bij zich houden voor als u wordt gevraagd naar uw diploma. Staat u niet in het Centraal Diploma Register, dan moet u opnieuw examen doen. We raden trouwens aan een kopie van uw diploma op zak te houden en niet het origineel.

Alle medewerkers die minimaal drie maanden in dienst zijn en risicovol werk of werk in een risicovolle omgeving uitvoeren, moeten een VCA-diploma halen. Dit geldt ook voor stagiairs en tijdelijke medewerkers.

Onderzoek eerst wat hiervan de oorzaken zouden kunnen zijn. Heeft u te weinig kennis en ervaring? Kunt u niet goed leren of lezen? Zijn de teksten van de examens te moeilijk? Of gaat het om een combinatie van dingen? Bespreek hierna met uw werkgever wat u hieraan kunt doen en wat uw werkgever kan doen om u hiermee te helpen.

Als u een MVK- of HVK-diploma heeft, bent u vrijgesteld voor B-VCA en VOL-VCA.

Uitvoeren (zzp'er)

Als zzp'er kunt u niet zoals een regulier bedrijf VCA-gecertificeerd worden. Dit komt doordat u geen personeel, onderaannemers of uitzendkrachten heeft. Wel kunt u net als iedere andere medewerker een VCA-diploma behalen.

Het pasje dat u heeft gekregen is een service van het examenbureau waar u examen heeft gedaan. Het is geen bewijs dat u uw VCA-diploma heeft behaald. Het diploma is het officiële document. Uw diploma is geregistreerd in ons Centraal Diploma Register. Hier vindt u ook de contactgegevens van het examencentrum waar u examen heeft gedaan. U kunt hen vragen of zij nogmaals een pasje willen verschaffen.

Werkt u als tijdelijke medewerker (volgens een inspanningsverplichting) en wordt u niet als operationeel leidinggevende ingezet? Dan kunt u het beste een B-VCA-opleiding volgen. Werkt u als tijdelijke medewerker (volgens een inspanningsverplichting) en wordt u als operationeel leidinggevende ingezet? Of werkt u als onderaannemer (volgens een resultaatverplichting)? Dan kunt u het beste een VOL-VCA-opleiding volgen.

Er worden geen duplicaten van diploma’s verstrekt. Uw registratie in ons Centraal Diploma Register is het bewijs dat u uw VCA-diploma heeft gehaald. U kunt een uitdraai van het scherm met uw gegevens bij zich houden voor als u wordt gevraagd naar uw diploma. Staat u niet in het Centraal Diploma Register, dan moet u opnieuw examen doen. We raden trouwens aan een kopie van uw diploma op zak te houden en niet het origineel.

Als onderaannemer moet u aan de volgende eisen voldoen:

 • U gebruikt geen onderaannemers, inhuur of uitzendkrachten;
 • U heeft een VOL-VCA-diploma;
 • U moet een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (laten) maken;
 • U moet arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen periodiek (laten) keuren.

U kunt dan niet als onderaannemer werken. U kunt eventueel wel als tijdelijke medewerker (volgens een inspanningsverplichting) aan de slag.

Als u een MVK- of HVK-diploma heeft, bent u vrijgesteld voor B-VCA en VOL-VCA.

Nee. Als zzp'er kunt u niet zoals een regulier bedrijf VCA-gecertificeerd worden. Dit komt doordat u geen personeel, onderaannemers of uitzendkrachten heeft. U mag het VCA-logo daarom niet gebruiken.

Aannemen

VCA is bedoeld voor bedrijven die risicovolle werkzaamheden uitvoeren of in een risicovolle omgeving werken. VCA wordt veel gevraagd in de volgende branches en vakgebieden:

 • (Petro)chemie;
 • Werktuigbouwkunde;
 • Elektrotechniek;
 • (Steiger)bouw;
 • Civiele techniek;
 • Metaal;
 • Procesindustrie;
 • Isolatie;
 • Transport;
 • Industriële reiniging;
 • Onderhoud.

Ja. Uw opdrachtgever bepaalt of u een VCA-certificaat moet hebben en welk certificatieniveau (VCA*, VCA** of VCA Petrochemie) u moet hebben.

Ja.

Nee.

Uitbesteden

VCO is bedoeld voor opdrachtgevers die risicovol werk of werk in een risicovolle omgeving uitbesteden en die optimaal willen samenwerken met VCA-gecertificeerde bedrijven. Het gaat vaak om opdrachtgevers in de volgende branches:

 • (Petro)chemie;
 • Werktuigbouwkunde;
 • Elektrotechniek;
 • (Steiger)bouw;
 • Civiele techniek;
 • Metaal;
 • Procesindustrie;
 • Isolatie;
 • Transport;
 • Industriële reiniging;
 • Onderhoud.

Ja.

Bemiddelen

VCU is bedoeld voor uitzendorganisaties die kandidaten uitzenden naar VCA- of VCO-gecertificeerde bedrijven, of naar opdrachtgevers die van hun opdrachtnemers VCA eisen. VCU wordt vaak gevraagd in de volgende branches:

 • (Petro)chemie;
 • Werktuigbouwkunde;
 • Elektrotechniek;
 • (Steiger)bouw;
 • Civiele techniek;
 • Metaal;
 • Procesindustrie;
 • Isolatie;
 • Transport;
 • Industriële reiniging;
 • Onderhoud.

Ja.

Ja.

Nee. VCU is bedoeld voor uitzendorganisaties: een payrollorganisatie voldoet niet aan die definitie.

B-VCA

U moet een B-VCA-diploma hebben als u risicovol werk doet of in een risicovolle omgeving werkt. Bent u operationeel leidinggevende? Dan moet u geen B-VCA, maar VOL-VCA hebben. Dit laatste geldt ook voor zzp'ers die als onderaannemer werken (volgens een resultaatverplichting).

Alle medewerkers die minimaal drie maanden in dienst zijn en risicovol werk of werk in een risicovolle omgeving uitvoeren, moeten een B-VCA-diploma halen. Dit geldt ook voor stagiairs en tijdelijke medewerkers.

Het pasje dat u heeft gekregen is een service van het examenbureau waar u examen heeft gedaan. Het is geen bewijs dat u uw VCA-diploma heeft behaald. Het diploma is het officiële document. Uw diploma is geregistreerd in ons Centraal Diploma Register. Hier vindt u ook de contactgegevens van het examencentrum waar u examen heeft gedaan. U kunt hen vragen of zij nogmaals een pasje willen verschaffen.

Er worden geen duplicaten van diploma’s verstrekt. Uw registratie in ons Centraal Diploma Register is het bewijs dat u uw VCA-diploma heeft gehaald. U kunt een uitdraai van het scherm met uw gegevens bij zich houden voor als u wordt gevraagd naar uw diploma. Staat u niet in het Centraal Diploma Register, dan moet u opnieuw examen doen. We raden trouwens aan een kopie van uw diploma op zak te houden en niet het origineel.

Onderzoek eerst wat hiervan de oorzaken zouden kunnen zijn. Heeft u te weinig kennis en ervaring? Kunt u niet goed leren of lezen? Zijn de teksten van de examens te moeilijk? Of gaat het om een combinatie van dingen? Bespreek hierna met uw werkgever wat u hieraan kunt doen en wat uw werkgever kan doen om u hiermee te helpen.

B-VCA Groen is een variant van B-VCA voor medewerkers in de groenvoorziening. B-VCA Groen behandelt dezelfde inhoud als B-VCA, maar gaat extra in op gevaren en risico’s waarmee medewerkers in de groenvoorziening te maken krijgen.

Belgische VCA-diploma's zijn gelijkwaardig. Duitse (SCC) en Oostenrijkse (SCC) diploma's zijn niet gelijkwaardig, maar worden in ons land wel geaccepteerd. Een complete lijst van geaccepteerde diploma's vindt u hier.

Als u een MVK- of HVK-diploma heeft, bent u vrijgesteld voor B-VCA en VOL-VCA.

U kunt hiervoor contact opnemen met het examencentrum waar u het diploma heeft behaald.

VOL-VCA

U moet een VOL-VCA-diploma hebben als u risico vol werk doet of in een risicovolle omgeving werkt en 1) operationeel leidinggevende bent of 2) zzp'er bent die als onderaannemer (volgens een resultaatverplichting) werkt.

Het pasje dat u heeft gekregen is een service van het examenbureau waar u examen heeft gedaan. Het is geen bewijs dat u uw VCA-diploma heeft behaald. Het diploma is het officiële document. Uw diploma is geregistreerd in ons Centraal Diploma Register. Hier vindt u ook de contactgegevens van het examencentrum waar u examen heeft gedaan. U kunt hen vragen of zij nogmaals een pasje willen verschaffen.

Nee. VIL-VCU vraagt in vergelijking met VOL-VCA op onderdelen meer specifieke en andere kennis. Zoals inzicht in wetgeving, rollen, taken en verantwoordelijkheden gericht op in- en uitlenen en het bespreken van aandachtspunten voor de uitgeleende medewerker.

Er worden geen duplicaten van diploma’s verstrekt. Uw registratie in ons Centraal Diploma Register is het bewijs dat u uw VCA-diploma heeft gehaald. U kunt een uitdraai van het scherm met uw gegevens bij zich houden voor als u wordt gevraagd naar uw diploma. Staat u niet in het Centraal Diploma Register, dan moet u opnieuw examen doen. We raden trouwens aan een kopie van uw diploma op zak te houden en niet het origineel.

Ja.

Belgische VCA-diploma's zijn gelijkwaardig. Franse (MASE), Duitse (SCC) en Oostenrijkse (SCC) diploma's zijn formeel niet gelijkwaardig, maar worden in ons land wel als zodanig geaccepteerd.

Als u een MVK- of HVK-diploma heeft, bent u vrijgesteld voor B-VCA en VOL-VCA.

U kunt hiervoor contact opnemen met het examencentrum waar u het diploma heeft behaald.

VIL-VCU

U moet een VIL-VCU-diploma hebben als u intercedent bent bij een uitzendorganisatie die personeel levert aan VCA-gecertificeerde bedrijven, VCU-gecertificeerd is of VCU-gecertificeerd wil worden.

Het pasje dat u heeft gekregen is een service van het examenbureau waar u examen heeft gedaan. Het is geen bewijs dat u uw VCA-diploma heeft behaald. Het diploma is het officiële document. Uw diploma is geregistreerd in ons Centraal Diploma Register. Hier vindt u ook de contactgegevens van het examencentrum waar u examen heeft gedaan. U kunt hen vragen of zij nogmaals een pasje willen verschaffen.

Nee. VOL-VCA vraagt in vergelijking met VIL-VCU andere en meer specifieke kennis, gericht op de rol van operationeel leidinggevende.

Ja.

Er worden geen duplicaten van diploma’s verstrekt. Uw registratie in ons Centraal Diploma Register is het bewijs dat u uw VCA-diploma heeft gehaald. U kunt een uitdraai van het scherm met uw gegevens bij zich houden voor als u wordt gevraagd naar uw diploma. Staat u niet in het Centraal Diploma Register, dan moet u opnieuw examen doen. We raden trouwens aan een kopie van uw diploma op zak te houden en niet het origineel.

U kunt hiervoor contact opnemen met het examencentrum waar u het diploma heeft behaald.

Veiligheidspaspoort

Het veiligheidspaspoort is onbeperkt geldig. Dit geldt ook voor oudere exemplaren waarin een geldigheidsduur van tien jaar staat vermeld.

Het veiligheidspaspoort is geldig in Nederland en België.

Nee.

Nee. Wel hebben verschillende organisaties digitale alternatieven voor het papieren veiligheidspaspoort geïntroduceerd, of zijn ze bezig hierover na te denken.

Nee, maar we raden dit wel aan.

Opleidingen

Nee. U kunt de gevraagde kennis en ervaring ook op een andere manier opdoen, bijvoorbeeld via een introductieprogramma, training on-the-job of coaching. Bespreek met uw werkgever wat het beste bij u past.

Om erachter te komen welke opleiding (B-VCA, VOL-VCA of VIL-VCU) u moet hebben, kunt u onze VCA-wijzer gebruiken.

Er zijn, in tegenstelling tot erkende examencentra en erkende certificatie-instellingen, nog geen erkende VCA-opleiders. Ieder opleidingsinstituut mag VCA-opleidingen aanbieden. Zoek naar ervaringen van anderen op internet of doe navraag bij uw werkgever om erachter te komen of een opleider ook echt kwaliteit biedt.

Een gedegen VCA-opleiding duurt twee (B-VCA) à drie (VOL-VCA en VIL-VCU) dagen.

Een gedegen VCA-opleiding kost 400 tot 750 euro. Het examen is hierbij bijna altijd inbegrepen. Let op: dit is een indicatie, vraag uw opleider naar de precieze kosten.

Examens

Het antwoord op deze vraag vindt u op de website van VCA Infra.

Het antwoord op deze vraag vindt u op de website van VCA Infra.

Het antwoord op deze vraag vindt u op de website van VCA Infra.

Op de website van VCA Infra kunt u een proefexamen doen.

Het antwoord op deze vraag vindt u op de website van VCA Infra.

Het antwoord op deze vraag vindt u op de website van VCA Infra.

Centraal Diploma Register

U kunt hiervoor contact opnemen met het examencentrum waar u het diploma heeft behaald.

Neem contact op met het examencentrum waar u uw diploma heeft gehaald. Zij kunnen uw registratie in het Centraal Diploma Register aanpassen.

U moet eerst succesvol examen doen bij een erkend examencentrum. Uw examencentrum registreert u binnen 15 werkdagen (gerekend vanaf de dag van het examen) in het Centraal Diploma Register . Is dit na 15 werkdagen nog niet gebeurd, neem dan contact op met uw examencentrum.

Examenbureaus moeten geslaagde kandidaten binnen 15 werkdagen (gerekend vanaf de dag van het examen) in het Centraal Diploma Register registreren. Is dit na 15 werkdagen nog niet gebeurd, neem dan contact op met uw examenbureau.

VCA

VCA is bedoeld voor bedrijven die risicovolle werkzaamheden uitvoeren of in een risicovolle omgeving werken. VCA wordt veel gevraagd in de volgende branches en vakgebieden:

 • (Petro)chemie;
 • Werktuigbouwkunde;
 • Elektrotechniek;
 • (Steiger)bouw;
 • Civiele techniek;
 • Metaal;
 • Procesindustrie;
 • Isolatie;
 • Transport;
 • Industriële reiniging;
 • Onderhoud.

Ja. Uw opdrachtgever bepaalt of u een VCA-certificaat moet hebben en welk certificatieniveau (VCA*, VCA** of VCA Petrochemie) u moet hebben.

Ja.

Nee.

VCO

VCO is bedoeld voor opdrachtgevers die risicovol werk of werk in een risicovolle omgeving uitbesteden en die optimaal willen samenwerken met VCA-gecertificeerde bedrijven. Het gaat vaak om opdrachtgevers in de volgende branches:

 • (Petro)chemie;
 • Werktuigbouwkunde;
 • Elektrotechniek;
 • (Steiger)bouw;
 • Civiele techniek;
 • Metaal;
 • Procesindustrie;
 • Isolatie;
 • Transport;
 • Industriële reiniging;
 • Onderhoud.

Ja.

VCU

VCU is bedoeld voor uitzendorganisaties die kandidaten uitzenden naar VCA- of VCO-gecertificeerde bedrijven, of naar opdrachtgevers die van hun opdrachtnemers VCA eisen. VCU wordt vaak gevraagd in de volgende branches:

 • (Petro)chemie;
 • Werktuigbouwkunde;
 • Elektrotechniek;
 • (Steiger)bouw;
 • Civiele techniek;
 • Metaal;
 • Procesindustrie;
 • Isolatie;
 • Transport;
 • Industriële reiniging;
 • Onderhoud.

Ja.

Ja.

Nee. VCU is bedoeld voor uitzendorganisaties: een payrollorganisatie voldoet niet aan die definitie.

Certificering

Om erachter te komen welk certificatieniveau (VCA*, VCA** of VCA Petrochemie) u moet hebben, kunt u onze VCA-wijzer gebruiken.

Om erachter te komen welk certificaat (VCA, VCO of VCU) u moet hebben, kunt u onze VCA-wijzer gebruiken.

De certificatie-instelling bepaalt de kosten voor het certificaat. De prijs is afhankelijk van:

 • Het type certificaat (VCA, VCO of VCU);
 • Het certificatieniveau (geldt alleen voor VCA: VCA*, VCA** of VCA Petrochemie);
 • De grootte van uw bedrijf;
 • De hoeveelheid te certificeren activiteiten;
 • Het niveau van uw VGM-beheerssysteem.

Voor meer informatie over de kosten voor een bepaald certificaat kunt u contact opnemen met een erkende certificatie-instelling.

Uw certificaat is drie jaar geldig (voor VCO kan de eerste certificatieperiode ook één jaar zijn). Daarna moet u zich hercertificeren.

Centraal Certificaten Register

Neem contact op met uw certificatie-instelling. Zij kunnen uw registratie in het Centraal Diploma Register aanpassen.

U moet eerst succesvol worden geaudit door een erkende certificatie-instelling. Uw certificatie-instelling registreert uw bedrijf binnen een maand in het Centraal Certificaten Register. Is dit na een maand nog niet gebeurd, neem dan contact op met uw certificatie-instelling.

Certificatie-instellingen moeten bedrijven binnen een maand in het Centraal Certificaten Register registreren. Is dit na een maand nog niet gebeurd, neem dan contact op met uw certificatie-instelling.