Houd uzelf én uw omgeving veilig en gezond

Doet u risicovol werk, of werkt u in een risicovolle omgeving? Dan is het extra belangrijk dat u veilig en gezond werkt. En dat uw opdrachtgever dit mogelijk maakt. Met een VCA-diploma op zak weet u hoe u als zzp'er uw steentje kunt bijdragen. En zet u zichzelf neer als een deskundige en betrouwbare opdrachtnemer.

Als zzp'er kunt u niet zoals een regulier bedrijf VCA-gecertificeerd worden. Dit komt doordat u geen personeel, onderaannemers of uitzendkrachten heeft. Wel kunt u net als iedere andere medewerker een VCA-diploma behalen.

Diensten en producten voor zzp'ers

B-VCA

Doe de basiskennis op die nodig is om veilig en gezond te kunnen werken. Bedoeld voor zzp'ers die als tijdelijke medewerker werken (volgens een inspanningsverplichting).

Lees meer

VOL-VCA

Leer hoe u de basiskennis over veilig en gezond werken kunt toepassen. Bedoeld voor zzp'ers die als onderaannemer werken (volgens een resultaatverplichting).

Lees meer

Veiligheidspaspoort

Laat zien dat u een goed getrainde vakman of vakvrouw bent.

Lees meer

VCA-wijzer

Ga na welk VCA-diploma bij u past.
 

Doe de check

Veelgestelde vragen

Als zzp'er kunt u niet zoals een regulier bedrijf VCA-gecertificeerd worden. Dit komt doordat u geen personeel, onderaannemers of uitzendkrachten heeft. Wel kunt u net als iedere andere medewerker een VCA-diploma behalen.

Werkt u als tijdelijke medewerker (volgens een inspanningsverplichting) en wordt u niet als operationeel leidinggevende ingezet? Dan kunt u het beste een B-VCA-opleiding volgen. Werkt u als tijdelijke medewerker (volgens een inspanningsverplichting) en wordt u als operationeel leidinggevende ingezet? Of werkt u als onderaannemer (volgens een resultaatverplichting)? Dan kunt u het beste een VOL-VCA-opleiding volgen.

Nee. Als zzp'er kunt u niet zoals een regulier bedrijf VCA-gecertificeerd worden. Dit komt doordat u geen personeel, onderaannemers of uitzendkrachten heeft. U mag het VCA-logo daarom niet gebruiken.


Meer veelgestelde vragen

Zes redenen om veilig en gezond te werken

icon-gezond-blijven

Gezond blijven
voor uzelf en uw bedrijf

icon-jezelf-ontwikkelen

Uzelf ontwikkelen
als vakman of vakvrouw

icon-beter-zijn

Beter zijn dan de rest
u laat zien hoe het moet

icon-business

Business genereren
daar bent u ondernemer voor

icon-gedoe

Gedoe voorkomen
daar wordt uw opdrachtgever blij van

icon-goed-zorgen

Goed voor elkaar zorgen
dat verdienen degenen met wie u werkt

Wat mag ik van mijn opdrachtgever verwachten?

Werken volgens een inspanningsverplichting

Als u volgens een inspanningsverplichting werkt, mag u van uw opdrachtgever verwachten dat hij:

 • De risico's van het werk en de werkomgeving kent, duidelijk benoemt, bespreekbaar maakt en maatregelen neemt om ze te beheersen;
 • Er alles aan doet om incidenten te voorkomen en, als er onverhoopt toch iets gebeurt, meteen in actie komt;
 • U in staat stelt om veilig en gezond te werken, onder andere door u te voorzien van veilige arbeids- en beschermingsmiddelen;
 • Duidelijke grenzen stelt, onveilig gedrag niet accepteert, maar ook ruimte maakt om van fouten te leren;
 • Aanspreekbaar is en openstaat voor tips en trucs om veiliger en gezonder te werken.

Wanneer uw opdrachtgever een VCA- of een VCO-certificaat heeft, kunt u ervan op aan dat hij systematisch bij dit soort zaken stilstaat en ze niet laat versloffen.

Werken volgens een resultaatverplichting

Wanneer u volgens een resultaatverplichting werkt, heeft u zelf de verantwoordelijkheid om veilig en gezond te werken. Wel mag u verwachten dat uw opdrachtgever zich als een goed opdrachtgever gedraagt. Dit betekent bijvoorbeeld dat hij:

 • Ervoor zorgt dat u uw opdracht veilig kunt uitvoeren (door voldoende tijd, geld en middelen vrij te maken);
 • Ervoor zorgt dat u niet hoeft op te draaien voor dingen die hij zelf niet goed heeft geregeld (u hoeft immers niet zijn werk te doen);
 • Aanspreekbaar is, met u meedenkt en uw inspanningen om veilig en gezond te werken waardeert.

Wanneer uw opdrachtgever een VCA- of een VCO-certificaat heeft, kunt u ervan op aan dat hij u actief informeert over bedrijfsspecifieke gevaren en doet wat in zijn vermogen ligt om deze gevaren te beheersen. Hij zorgt ervoor dat u uw werk zonder extra inhuur kunt uitvoeren en stelt zijn VGM-voorzieningen beschikbaar zodat u hiervan gebruik kunt maken als u dat wilt.

Wat mag mijn opdrachtgever van mij verwachten?

Werken volgens een inspanningsverplichting

Als u volgens een inspanningsverplichting werkt, mag uw opdrachtgever verwachten dat u:

 • Goed voor uzelf en de mensen met wie u werkt zorgt;
 • Alert bent op risico's;
 • Doet wat u kunt om deze risico's te beheersen;
 • Aandringt op actie en actief over die oplossing meedenkt (wanneer de oplossing buiten uw vermogen ligt).

Een B-VCA-diploma helpt u hierbij.

Werken volgens een resultaatverplichting

Als u volgens een resultaatverplichting werkt, stelt uw opdrachtgever vanuit zijn VCA-certificering extra eisen. Zo moet u een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (laten) maken en moet u arbeidsmiddelen periodiek (laten) keuren.

Een VOL-VCA-diploma helpt u hierbij.

Praat erover!

Ervaart u hindernissen om veilig en gezond te werken? Of merkt u dat veilig en gezond werken onnodig gedoe met zich meebrengt? Bespreek dit dan met uw opdrachtgever.