De SSVV in het kort

De Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV) is een samenwerkingsverband van 22 (branche)organisaties uit de Nederlandse industrie. Onze missie: werken in een risicovolle omgeving voor iedereen in de keten, van opdrachtverlening tot uitvoering, structureel veiliger en gezonder maken.

Wie zijn we?

De SSVV is het platform waar opdrachtgevers en opdrachtnemers elkaar ontmoeten en samenwerken aan innovaties, van kleine verbeteringen tot grote vernieuwingen. Maar ook het platform waar we elkaar verder helpen bij vragen en problemen. Samen scheppen we de voorwaarden om veilig en gezond te werken, in al onze branches.

Hoe zijn we georganiseerd?

Onze organisatie bestaat uit een Bestuur, een Centraal College van Deskundigen VCA en een bureau. VCA Infra / VCA Examenbank en de Stichting Examenkamer zijn twee nauw betrokken partnerorganisaties. Verder hebben we in het kader van VCA-, VCO- en VCU-certificering contracten afgesloten met 25 erkende certificatie-instellingen.