Organisatie

Onze organisatie bestaat uit een Bestuur, een Centraal College van Deskundigen VCA en een bureau. VCA Infra / VCA Examenbank en de Stichting Examenkamer zijn twee nauw betrokken partnerorganisaties. Verder hebben we in het kader van VCA-, VCO- en VCU-certificering contracten afgesloten met 25 erkende certificatie-instellingen.

Bestuur

De SSVV heeft een Algemeen en een Dagelijks Bestuur. Het Algemeen Bestuur is verantwoordelijk voor de missie, visie, strategie, diensten en producten en communicatie van de SSVV. Alle bij de SSVV aangesloten (branche)organisaties zijn in het Algemeen Bestuur vertegenwoordigd. Het Algemeen Bestuur komt twee keer per jaar bij elkaar.

Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de SSVV en bestaat uit de voorzitter en vijf leden van het Algemeen Bestuur, de voorzitter van het CCVD-VCA en de algemeen directeur van de SSVV. Het Dagelijks Bestuur komt vier keer per jaar bij elkaar.

SSVV-bureau

Het SSVV-bureau voert het secretariaat van het Bestuur en het CCVD-VCA en ondersteunt de uitvoering van het werkprogramma van de SSVV. Het bureau bestaat uit een algemeen directeur, een technisch directeur, een office manager en een management assistent.

VCA Infra / VCA Examenbank

VCA Infra beheert in opdracht van de SSVV de contacten met de erkende examencentra, ziet toe op de kwaliteit van deze centra en distribueert de examens voor B-VCA, VOL-VCA, VIL-VCU en het petrochemiedeel van de SSVV Opleidingengids (SOG). VCA Infra ziet ook toe op de kwaliteit van de SOG-opleiders.

De VCA Examenbank beheert in opdracht van de SSVV de eind- en toetstermen voor B-VCA, VOL-VCA en VIL-VCU en maakt hiervoor de examens. De VCA Examenbank maakt ook de examens voor de SOG-opleidingen van de petrochemie.

Stichting Examenkamer

De Stichting Examenkamer houdt het operationele toezicht op het afnemen van de VCA- en SOG petrochemie-examens.

Erkende certificatie-instellingen

De SSVV heeft contracten afgesloten met de volgende certificatie-instellingen:

 • Aboma Certificering
 • AJA Registrars
 • Alfa Bureau voor certificering
 • BSI Group The Netherlands
 • Bureau Veritas Certification
 • C + Certificering
 • Certificatiebureau CGD
 • Cetradex Certificatie
 • DEKRA Certification
 • DNV GL
 • EBN Certification
 • Het Erkenningsinstituut
 • Kiwa Nederland B.V.
 • LRQA
 • NCI
 • NCK
 • Normec Certification
 • Safex Certificatie Instelling
 • SGS Nederland
 • SKG-IKOB
 • SKH
 • SKW Certificatie
 • SPEN Certificatie
 • TÜV Nederland QA
 • TÜV Rheinland Nederland

De contactgegevens van de certificatie-instellingen en de schema's (VCA, VCO, VCU) waarvoor zij mogen certificeren, vindt u hier.