Wie doen met ons mee?

ABU

De Algemene Bond Uitzendondernemingen is de belangenbehartiger voor ondernemers in de flexbranche en leidend in de wereld van flexibel werk.

Postbus 144
1170 AC Badhoevedorp
T 020 655 82 55
F 020 655 82 44
www.abu.nl

Bouwend Nederland

Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven, is met ongeveer 4300 aangesloten bouwbedrijven de grootste ondernemersorganisatie in de bouw.

Postbus 340
2700 AH Zoetermeer
T 079 325 22 52
F 079 325 22 90
www.bouwendnederland.nl

Deltalinqs

Deltalinqs behartigt de gezamenlijke belangen van meer dan 95 procent van alle logistieke, haven- en industriële bedrijven in de mainport Rotterdam.

Postbus 54200
3008 JE Rotterdam
T 010 402 03 99
F 010 412 06 87
www.deltalinqs.nl

FME

FME is de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie. De 2.200 leden zijn technostarters, handelsbedrijven, middelgrote en kleine industrie, grote industrie en multinationals in de sectoren metaal, elektronica, elektrotechniek en kunststof. 

Postbus 190
2700 AD Zoetermeer
T 079 353 11 00
F 079 351 02 73
www.fme.nl

Koninklijke Metaalunie

Koninklijke Metaalunie is met meer dan 13.000 leden de grootste ondernemersorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf in de metaal. 

Postbus 2600
3430 GA Nieuwegein
T 030 605 33 44
F 030 605 31 22
www.metaalunie.nl

NOGEPA

De Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Productie Associatie behartigt de belangen van 12 bedrijven met een vergunning (concessie) voor het opsporen of winnen van aardgas. 

Postbus 11729
2502 AS Den Haag
T 070 347 88 71
F 070 385 12 31
www.nogepa.nl

NVAF

De NVAF is een middelgrote ondernemersorganisatie die de belangen behartigt van de aannemers van funderingswerken, eigenaren van funderingsmaterieel en aanverwante bedrijven.

Postbus 440
3840 LG Harderwijk
T 0341 456 191
F 0341 456 208
www.funderingsbedrijf.nl

OnderhoudNL

Koninklijke OnderhoudNL is de ondernemersorganisatie van specialisten in totaal vastgoedonderhoud, renovatie, restauratie, isolatie, schilderen, beglazing en industriële metaalconservering. 

Postbus 30
2740 AA Waddinxveen
T 0182 571 444
F 0182 572 083
www.onderhoudnl.nl

SIR

De Stichting Industriële Reiniging bevordert en reguleert veilig werken in de industriële reiniging. De SIR bundelt en behartigt dat belang in Nederland en België. 

Oud Camp 12
3155 DL Maasland
T 010 591 40 01
www.sir-safe.nl

SNS

De Vereniging Samenwerkende Nederlandse Staalbouw behartigt de belangen van bedrijven die zich bezighouden met het vervaardigen en/of leveren van staalconstructies.

Postbus 2600
3430 GA Nieuwegein
T 030 605 33 44
F 030 605 32 08
www.staalbouw.net

Stichting railAlert

Stichting railAlert zet zich ervoor in dat er in Nederland bij werkzaamheden aan de railinfrastructuur geen dodelijke ongevallen en nul ongevallen met verzuim plaatsvinden.

Postbus 165
3800 AD Amersfoort
T 085 002 35 10
info@railalert.nl
www.railalert.nl

Techniek Nederland

Techniek Nederland is de ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel. 

Postbus 188
2700 AD Zoetermeer
T 079 325 06 50
E info@technieknederland.nl
www.technieknederland.nl

Transport en Logistiek Nederland

Transport en Logistiek Nederland is de ondernemersorganisatie voor wegtransport-bedrijven en logistiek dienstverleners. TLN is een vereniging met 5.500 leden.

Postbus 3008
2700 KS Zoetermeer
T 088 456 71 11
F 088 456 72 00
www.tln.nl

VFIG

De Vereniging van Fabrikanten van Industriële Gassen behartigt belangen op het gebied van veiligheid, techniek, vorming van wet- en regelgeving en kwaliteit met betrekking tot industriële, medische en speciale gassen. 

Postbus 443
2260 AK Leidschendam
T 070 337 87 53
www.vfig.nl

VIB

De Nederlandse Vereniging van Ondernemers in het Thermisch Isolatiebedrijf behartigt de belangen van de isolatiebranche.

Postbus 2600
3430 GA Nieuwegein
T 030 630 04 04
F 030 605 32 08
www.isoleren.nl

VNCI

De Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie is al 90 jaar de branchevereniging van de chemische industrie in Nederland.

Postbus 443
2260 AK Leidschendam
T 070 337 87 87
F 070 320 39 03
www.vnci.nl

VNPI

De Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie vertegenwoordigt negen petroleumindustrie-maatschappijen in Nederland. Deze raffineren aardolie, brengen petroleumproducten op de markt en verkopen deze bij tankstations.

Postbus 29764
2502 LT Den Haag
T 070 338 23 69
F 070 338 23 63
www.vnpi.nl

VOMI

VOMI is de brancheorganisatie voor dienstverlenende bedrijven in de procesindustrie. VOMI behartigt de collectieve belangen van haar leden op het gebied van veiligheid, kwaliteit en arbeidsmarkt. 

Postbus 190
2700 AD Zoetermeer
T 079 353 11 26
F 079 353 13 65
www.vomi.nl

VOTOB

VOTOB ondersteunt tankopslagbedrijven bij veilig, duurzaam en transparant ondernemen en levert een actieve bijdrage aan het veiliger maken van de hele sector. 

Loire 150
2491 AK Den Haag
T 070 337 87 50
F 070 320 39 03
www.votob.org

VSB

De Vereniging van Steiger-, hoogwerk- en betonbekistingsbedrijven zet zich in voor de maatschappelijke erkenning van het vakgebied 'werken op hoogte'. 

Postbus 190
2700 AD Zoetermeer
T 079 353 12 66
F 079 353 13 65
www.vsb-online.nl

VVT

De Vereniging Verticaal Transport is de brancheorganisatie voor bedrijven werkzaam in het verticaal transport: hijsen, heffen en werken met een hoogwerker. 

Blokdrukweg 8
4104 BD Culemborg
T 0345 516 993
F 0345 521 672
www.verticaaltransport.nl

VVW

De Vereniging van Waterbouwers is de werkgevers- en ondernemersorganisatie voor aannemers en dienstverleners in de waterbouw. De VVW telt ruim 93 leden die zowel nationaal als internationaal actief zijn. 

Bezuidenhoutseweg 12
2594 AV Den Haag
T 070 349 07 00
www.waterbouwers.nl