Veilig en gezond werken in binnen- én buitenland

Het komt regelmatig voor dat buitenlandse aannemers in Nederland willen werken, of dat Nederlandse aannemers in het buitenland aan de slag willen. De SSVV vindt het belangrijk dat deze bedrijven veilig en gezond kunnen werken, zonder dat zij over de grens tegen allerlei drempels aanlopen. Daarom doen we ons best om VCA zo goed mogelijk te laten aansluiten op vergelijkbare programma's in het buitenland. En andersom.

VCA en andere landen

België

Nederland en België hebben een lange traditie van samenwerking op het gebied van VCA. Dit heeft ertoe geleid dat België inmiddels precies hetzelfde systeem gebruikt als Nederland. Nederlandse en Belgische VCA-diploma's en -certificaten zijn gelijkwaardig en in beide landen geldig.

Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk

Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk gebruiken met VCA vergelijkbare veiligheidssystemen. Het Franse systeem heet Manuel d’Amélioration Sécurité Santé Environnement des Entreprises (MASE) en het Duitse en Oostenrijkse systeem heet Sicherheits Certifikat Contraktoren (SCC). Hoewel deze systemen niet een-op-een hetzelfde zijn als VCA, worden diploma's en certificaten over en weer als gelijkwaardig geaccepteerd. Dit betekent bijvoorbeeld dat een VCA-gecertificeerde aannemer uit Nederland in Duitsland aan de slag kan bij een opdrachtgever die SCC eist en dat een MASE-gecertificeerde aannemer uit Frankrijk in België aan de slag kan bij een opdrachtgever die VCA eist.

Overige landen

Overige landen gebruiken (nog) geen met VCA vergelijkbare veiligheidssystemen. VCA-diploma's en -certificaten zijn daar niet vanzelfsprekend geldig en daar uitgereikte diploma's en certificaten worden in Nederland niet zomaar geaccepteerd.