Maak werk van veilig en gezond uitzendwerk

Bent u intercedent bij een uitzendorganisatie die personeel levert aan VCA-gecertificeerde bedrijven? Of bij een uitzendorganisatie die VCU-gecertificeerd is of wil worden? Dan moet u een diploma Veiligheid voor Intercedenten en leidinggevenden VCU (VIL-VCU) hebben.

Met het VIL-VCU-diploma laat u zien dat u basiskennis hebt over veiligheid, gezondheid en milieu en dat u deze kennis kunt toepassen in het belang van de mensen die u uitleent. U kent de wet- en regelgeving, kunt gevaarlijke situaties en handelingen herkennen én weet hoe u deze kunt voorkomen. Ook bent u een volwaardig aanspreekpunt voor opdrachtgevers, management en uitgeleende medewerkers. Kortom: met VIL-VCU laat u zien dat u weet wat er van u als intercedent verwacht wordt.

Veelgestelde vragen

U moet een VIL-VCU-diploma hebben als u intercedent bent bij een uitzendorganisatie die personeel levert aan VCA-gecertificeerde bedrijven, VCU-gecertificeerd is of VCU-gecertificeerd wil worden.

Nee. VOL-VCA vraagt in vergelijking met VIL-VCU andere en meer specifieke kennis, gericht op de rol van operationeel leidinggevende.

Ja.


Meer veelgestelde vragen

Drie redenen om het VIL-VCU-diploma te halen

icon-gezond-blijven@2x.png

Gezond blijven
nu en later

icon-goed-zorgen@2x.png

Goed voor elkaar zorgen
dat verdienen uw uitzendkrachten

icon-jezelf-ontwikkelen@2x.png

Uzelf ontwikkelen
als professional

icon-uitdagend-werk@2x.png

Uitdagend werk doen
omdat u dat aankunt

Hoe werkt het?

U kunt uw VIL-VCU-diploma in zes stappen halen én houden. De met * gemarkeerde stappen zijn optioneel.

1. In gesprek met uw werkgever*

Bespreek met uw werkgever wat er van u wordt gevraagd op het gebied van veilig en gezond werken. Bepaal samen wat jeunog moet leren en of VIL-VCU daar onderdeel van is. Bespreek hoe u de gevraagde kennis en ervaring kunt opdoen. Daar zijn allerlei mogelijkheden voor, van introductieprogramma tot training on-the-job en van opleiding tot coaching. Eén ding willen we u alvast meegeven: veilig en gezond werken leert u niet uit een boek!

2. Opleiding zoeken en kiezen*

U hoeft maar een korte zoekopdracht op Google te doen om te zien dat er een flink aanbod is aan VIL-VCU-opleidingen. Hoe komt u er nu achter welke opleiding u moet hebben? Om te beginnen kan uw werkgever u hiermee helpen. Hij heeft vaak vaste contacten met opleiders. U kunt ook contact opnemen met uw branchevereniging. Die weet welke opleiders veel van uw branche weten en welke opleiders branchespecifieke opleidingen aanbieden. U kunt natuurlijk ook zelf gaan zoeken. Let er dan op of opleiders over deskundige docenten beschikken, duidelijk zijn over de resultaten van cursisten, hun klanttevredenheid meten en een klachtenregeling hebben.

3. Opleiding volgen*

Nadat u in overleg met uw werkgever een opleiding hebt gekozen, gaat u hiermee aan de slag.

4. Examen doen

Bij een opleiding is het examen meestal inbegrepen. Uw opleider regelt dit dan voor u. Als u zichzelf voor een examen wilt aanmelden, neemt u contact op met een erkend examencentrum in de buurt. Examens vinden dagelijks en door het hele land plaats. Wilt u eerst een proefexamen doen? Kijk dan eens op de website van VCA Infra.

5. Diploma registreren

Heeft u met succes examen gedaan? Gefeliciteerd, dan bent u nu de trotse eigenaar van het VIL-VCU-diploma. Dit wordt automatisch geregistreerd in het Centraal Diploma Register. Werkgevers en opdrachtgevers kunnen hier nagaan of u echt over het diploma beschikt. Heeft u een veiligheidspaspoort? Leg uw nieuwe diploma dan ook hierin vast.

6. Herexamen doen

Het diploma is tien jaar geldig. Daarna moet u weer examen doen. U moet zelf in de gaten houden wanneer dit is. In het Centraal Diploma Register kunt u de geldigheidsduur van uw diploma controleren.

Welke onderwerpen komen aan bod?

VIL-VCU behandelt de volgende onderwerpen:

1. Voorbereiden, bespreken en inspecteren van werkzaamheden

 • Regelgeving en veiligheidsregels
 • Veilig werken, overleg en inspecties
 • Preventie

2. Uitvoeren van werkzaamheden

 • Werkplek
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Arbeidsmiddelen
 • Specifieke werkzaamheden en omstandigheden

3. Beheersen van specifieke gevaren

 • Gevaarlijke stoffen
 • Elektriciteit en straling
 • Brand en explosie

4. Beheersen van incidenten en noodsituaties

 • Ongevallen
 • Noodsituaties


De opzet is dezelfde als bij VOL-VCA, maar dan bekeken vanuit de intercedent. VIL-VCU vraagt in vergelijking met VOL-VCA op onderdelen meer specifieke en andere kennis. Zoals inzicht in wetgeving, rollen, taken en verantwoordelijkheden gericht op in- en uitlenen en het bespreken van aandachtspunten voor de uitgeleende medewerker. Als VIL-VCU-gediplomeerde medewerker kent u de situatie ter plaatse en helpt u uw kandidaat zijn of haar plek te vinden in het VGM-systeem van uw opdrachtgever.