VCU in het kort

VCU staat voor Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties en is bedoeld om uitzendkrachten die risicovolle werkzaamheden uitvoeren, alle gelegenheid te geven om veilig en gezond te werken. Het is een programma waarmee u wordt getoetst en gecertificeerd op uw vermogen om samen met uw opdrachtgevers en kandidaten te werken aan een betere veiligheidscultuur.

VCU is bedoeld voor uitzendorganisaties die het belangrijk vinden dat hun uitzendkrachten veilig en gezond bij opdrachtgevers kunnen werken. En dan vooral voor uitzendorganisaties die kandidaten uitzenden naar VCA- of VCO-gecertificeerde bedrijven, of naar opdrachtgevers die van hun opdrachtnemers VCA eisen. Die bedrijven en opdrachtgevers moeten het gezag en toezicht over uw uitzendkrachten hebben. Heeft u zelf het gezag en toezicht, dan moet u geen VCU, maar VCA hebben.

Veelgestelde vragen

Ja.

Ja.

Nee. VCU is bedoeld voor uitzendorganisaties: een payrollorganisatie voldoet niet aan die definitie.


Meer veelgestelde vragen

Zes redenen om het VCU-certificaat te halen

icon-business@2x.png

Business genereren
met een deskundige partner is het goed zaken doen

icon-talent-aantrekken@2x.png

Talent aantrekken
vakmensen herkennen vakmanschap

icon-gedoe@2x.png

Gedoe voorkomen
daar wordt uw opdrachtgever blij van

icon-goed-zorgen@2x.png

Goed voor elkaar zorgen
dat verdienen uw uitzendkrachten

icon-uitdagend-werk@2x.png

Uitdagend werk bieden
omdat uw opdrachtgevers u dat toevertrouwen

icon-waar-voor-geld@2x.png

Waar voor uw geld bieden
ook daar wordt uw opdrachtgever blij van

Hoe werkt het?

U kunt het VCU-certificaat in vijf stappen halen én houden.

1. Bepalen of VCU bij u past

U bepaalt zelf of u een VCU-certificaat wilt hebben; uw opdrachtgever bepaalt of u een VCU-certificaat moet hebben. Ook wanneer u weinig tot geen werk uitbesteedt aan VCA- of VCO-gecertificeerde bedrijven, is er alle reden om het certificaat alsnog te halen. Want veilig en gezond werken is goed voor uw bedrijf, uw opdrachtgevers én uw uitzendkrachten.

2. Opstellen actiepunten

U voert eerst een nulmeting uit door de vragen van de VCU door te lopen en te bepalen aan welke vragen u wel en niet voldoet. U kunt hiervoor de VCU-checklist gebruiken. De onderdelen waaraan u nog niet voldoet, neemt u op in een actieplan om uw VGM-beheerssysteem te verbeteren.

3. Uitvoeren actiepunten

U voert de actiepunten uit het actieplan uit en brengt zo uw VGM-beheerssysteem op het vereiste niveau.

4. Certificeren

Als u stap 1 tot en met 3 heeft doorlopen, kunt u een certificatieaanvraag doen bij een erkende certificatie-instelling. Deze instelling beoordeelt uw VGM-beheerssysteem met een audit. Voldoet u aan de eisen? Gefeliciteerd, dan bent nu de trotse eigenaar van het VCU-certificaat. Dit wordt automatisch geregistreerd in het Centraal Certificaten Register. Opdrachtnemers kunnen hierin nagaan of uw bedrijf over het certificaat beschikt.

Wanneer u nog niet aan alle eisen voldoet, voert u eerst de geconstateerde verbeterpunten door. Daarna doet u een nieuwe certificatieaanvraag.

5. Tussentijdse audits en hercertificatie

Het VCU-certificaat is drie jaar geldig, mits u aan de eisen blijft voldoen. De certificatie-instelling komt ieder jaar langs om dit met een herhaalaudit te controleren. U moet eventuele tekortkomingen binnen drie maanden wegwerken. Gebeurt dit niet, dan wordt uw certificaat ingetrokken.

Wilt u na drie jaar gecertificeerd blijven? Dan moet u zich opnieuw certificeren volgens de dan geldende VCU-eisen.

Tijdens de uitvoering

Wanneer u een VCU-certificaat heeft, mogen opdrachtgevers en kandidaten verwachten dat de VCU voor u meer is dan een checklist die u even afvinkt; u past de VCU bewust en zichtbaar toe en kijkt samen met hen hoe u verbeterpunten kunt doorvoeren.

Welke onderwerpen komen aan bod?

De VCU behandelt de volgende onderwerpen:

  • Organisatie
  • Veiligheids- en gezondheidsbeleid
  • Vakopleiding, ervaring, VG-opleiding en medische geschiktheid
  • Aanvraag, selectie, instructie, controle en evaluatie
  • Ongevallen met verzuim
  • Bedrijfsgezondheidszorg