VCO in het kort

VCO staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Opdrachtgevers en is bedoeld om bedrijven die u risicovolle werkzaamheden laat uitvoeren, alle gelegenheid te geven om veilig en gezond te werken. Het is een programma waarmee u wordt getoetst en gecertificeerd op uw vermogen om samen met uw opdrachtnemers te werken aan een betere veiligheidscultuur.

VCO is bedoeld voor opdrachtgevers die leiderschap willen tonen op het gebied van veilig en gezond werken. En dan vooral voor degenen die risicovol werk of werk in een risicovolle omgeving uitbesteden en die optimaal willen samenwerken met VCA-gecertificeerde bedrijven.

Veelgestelde vragen

VCO is bedoeld voor opdrachtgevers die risicovol werk of werk in een risicovolle omgeving uitbesteden en die optimaal willen samenwerken met VCA-gecertificeerde bedrijven. Het gaat vaak om opdrachtgevers in de volgende branches:

 • (Petro)chemie;
 • Werktuigbouwkunde;
 • Elektrotechniek;
 • (Steiger)bouw;
 • Civiele techniek;
 • Metaal;
 • Procesindustrie;
 • Isolatie;
 • Transport;
 • IndustriĆ«le reiniging;
 • Onderhoud.

Ja.


Meer veelgestelde vragen

Vier redenen om het VCO-certificaat te halen

icon-gedoe@2x.png

Gedoe voorkomen
daar wordt uw bedrijf blij van

icon-goed-zorgen@2x.png

Zorgen voor uw opdrachtnemers
zodat zij veilig kunnen werken
 

icon-talent-aantrekken@2x.png

Talent aantrekken
vakmensen herkennen vakmanschap

icon-vertrouwen-vergroten@2x.png

Vertrouwen vergroten
van omwonenden tot toezichthouders

Hoe werkt het?

U kunt het VCO-certificaat in vijf stappen halen én houden.

1. Bepalen of VCO bij u past

U bepaalt zelf of u een VCO-certificaat wilt hebben. Ook wanneer u weinig tot geen werk uitbesteedt aan VCA-gecertificeerde bedrijven, is er alle reden om het certificaat alsnog te halen. Want veilig en gezond werken is goed voor iedere opdrachtgever en opdrachtnemer.

2. Opstellen actiepunten

U voert eerst een nulmeting uit door de vragen van de VCO door te lopen en te bepalen aan welke vragen u wel en niet voldoet. U kunt hiervoor de VCO-checklist gebruiken. De onderdelen waaraan u nog niet voldoet, neemt u op in een actieplan om uw VGM-beheerssysteem te verbeteren.

3. Uitvoeren actiepunten

U voert de actiepunten uit het actieplan uit en brengt zo uw VGM-beheerssysteem op het vereiste niveau.

4. Certificeren

Als u stap 1 tot en met 3 heeft doorlopen, kunt u een certificatieaanvraag doen bij een erkende certificatie-instelling. Deze instelling beoordeelt uw VGM-beheerssysteem met een audit. Voldoet u aan de eisen? Gefeliciteerd, dan bent nu de trotse eigenaar van het VCO-certificaat. Dit wordt automatisch geregistreerd in het Centraal Certificaten Register. Opdrachtnemers kunnen hierin nagaan of uw bedrijf over het certificaat beschikt.

Wanneer u nog niet aan alle eisen voldoet, voert u eerst de geconstateerde verbeterpunten door. Daarna doet u een nieuwe certificatieaanvraag.

5. Tussentijdse audits en hercertificatie

Het VCO-certificaat is een of drie jaar geldig. Bij een geldigheidsduur van drie jaar komt de certificatie-instelling ieder jaar langs om dit met een tussentijdse audit te controleren. U moet eventuele tekortkomingen binnen drie maanden wegwerken. Gebeurt dit niet, dan wordt uw certificaat ingetrokken. Bij een geldigheidsduur van een jaar krijgt u geen tussentijdse audit.

Wilt u na afloop van de geldigheidsduur gecertificeerd blijven? Dan moet u zich opnieuw certificeren volgens de dan geldende VCO-eisen, voor minimaal drie jaar.

Tijdens de uitvoering

Wanneer u een VCO-certificaat heeft, mag de aannemer verwachten dat u de risico's van het uit te besteden werk en de omgeving waarin dit werk wordt uitgevoerd inventariseert, hem hierover informeert en doet wat in uw vermogen ligt om deze risico's te beheersen. U bent voorbereid op noodsituaties en zorgt ervoor dat zijn medewerkers in zulke gevallen weten wat ze moeten doen. Verder mag hij verwachten dat u uw inspanningen op het gebied van veilig en gezond werken door hem laat beoordelen en evalueren en dat u aangedragen verbeterpunten doorvoert.

Welke onderwerpen komen aan bod?

De VCO behandelt de volgende onderwerpen:

 • Beleid en cultuur
 • Organisatie en regelgeving
 • Risico-inventarisatie en -evaluatie
 • Toegangsbeleid
 • Voorlichting en instructie
 • VGM-communicatie en overleg
 • Werkplek
 • Inspecties en observaties
 • Bedrijfsnoodplan
 • Melding en onderzoek incidenten en ongevallen van derden
 • Evaluatie van VGM-prestaties
 • Management en coördinatie van derden bij grote projecten en onderhoudswerken