Home / Voor aannemers / Veiligheidspaspoort

Met het Veiligheidspaspoort laten uw medewerkers zien dat zij goed getrainde vakmensen zijn, die veilig kunnen werken. Ook enkele medische gegevens maken deel uit van het paspoort; hiermee toont de medewerker dat zijn gezondheid het toelaat om bepaald werk te doen.    

Waarom?
Als aannemer wilt u dat er veilig wordt gewerkt, zodat niemand iets overkomt. Maar ook uw opdrachtgevers verlangen dit van u. Daarom bestaat sinds 1998 het Veiligheidspaspoort. Dit document stelt opdrachtgevers in staat om de deskundigheid van uw werknemers aan de poort of op het werkterrein te controleren. Het Veiligheidspaspoort is drietalig (Engels, Nederlands en Frans) en zowel in Nederland als in België geldig.

Wat staat er in?
Het Veiligheidspaspoort is een persoonlijk document waarin alle relevante (veiligheids)opleidingen van de houder zijn vastgelegd. Daarnaast kunnen er ook enkele medische gegevens in staan. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Veiligheidscursussen
  • Arbo-trainingen
  • Medische onderzoeken
  • Vaccinaties

Onderdeel van VCA-certificering
In het VCA-certificeringstraject wordt het Veiligheidspaspoort beschouwd als een handig en effectief hulpmiddel waarmee u kunt controleren of uw medewerkers de noodzakelijke opleidingen en instructies hebben gevolgd. En of ze voor bepaalde risico's medisch geschikt zijn verklaard en regelmatig worden gecontroleerd. Hoewel het Veiligheidspaspoort in het kader van VCA niet verplicht is, wordt de invoering en het gebruik ervan sterk aangemoedigd.

Veiligheidspaspoort aanvragen
Samen met uw medewerker bent u er verantwoordelijk voor dat het Veiligheidspaspoort op de juiste manier wordt ingevuld. Medische gegevens worden ingevuld door u als werkgever, een arts of een verpleegkundige. Uw medewerker moet ervoor zorgen dat hij of zij de juiste gegevens aanlevert.

Vraag het Veiligheidspaspoort aan

Naar het Centraal Diploma Register

Digitaal paspoort
Omdat de kans groot is dat het papieren veiligheidspaspoort in de toekomst vervangen wordt door een digitaal systeem, is het Centraal Diploma Register geïntroduceerd. In dat systeem kunt u ook opzoeken of uw medewerker de juiste diploma’s heeft.

Het Digital Safety Passport kan vanaf nu door de kaartgebruiker via een beveiligde web applicatie worden geraadpleegd. Er is dan in feite sprake van een digitaal ‘groen boekje’ met geborgde informatie. De CDR gegevens kunnen nog steeds via het CDR gecontroleerd worden.

Na het invoeren van het wachtwoord en user-id, komt de volgende informatie naar voren:

Digital Safety Passport gebruikers

Na de koppeling met SIR, is de volgende informatie op het DSP mogelijk:

Digital Safety Passport
Naar het Centraal Diploma Register