Home / Actueel / drukbezochte-informatiedag-opleiders-vca

Drukbezochte Informatiedag opleiders VCA

1-6-2017 - Drukbezochte Informatiedag opleiders VCA

Het was dinsdag 23 mei een drukte van belang tijdens de Informatiedag opleiders VCA. Maar liefst 130 opleiders waren afgereisd naar het Van der Valk Hotel in Houten om met de SSVV en elkaar in gesprek te gaan over actuele ontwikkelingen rond de VCA. Op de agenda stonden presentaties van de VCA Examenbank (over de nieuwe VCA-examens), de Stichting Lezen en Schrijven (over taalvaardigheid) en Tutorial Opleidingen en Advies (over de nieuwe Eind- en Toetstermen).

Professionals die risicovol werk doen of in een risicovolle omgeving werken, krijgen ook anno 2017 relatief vaak te maken met ongevallen en incidenten. Ieder ongeval of incident is er een te veel. Het is dus belangrijk dat werknemers en hun werkgevers weten hoe ze veilig en gezond kunnen werken. Opleiding speelt hierbij een belangrijke rol. Opleiders geven medewerkers de handvatten om niet alleen in hun vak, maar ook op het gebied van veiligheid uit te blinken. En door opleidingen van topkwaliteit te bieden, helpen zij het imago van de VCA in de markt te versterken. De SSVV wil opleiders daarom alle ruimte geven om te doen waar ze goed in zijn. De Informatiedag opleiders VCA was een moment om elkaar weer even goed bij te praten over alles wat er speelt.

Er werd gesproken over actuele ontwikkelingen binnen de SSVV, de inhoud en evaluatie van de nieuwe VCA-examens en taalvaardigheid in relatie tot het VCA-examen. Ook werd de toelichting op de nieuwe Eind- en Toetstermen (VCA-ETT) gepresenteerd. Deelnemers konden via een online enquêtetool live hun feedback geven. Dagvoorzitter Jeroen Terlingen leidde het gesprek in goede banen.

Anne Kamphuis (algemeen directeur SSVV) kijkt terug op een geslaagde dag. "Bijeenkomsten zoals die van vorige week zorgen ervoor dat we elkaar beter leren kennen en begrijpen. En nee, dat gaat niet zonder slag of stoot. Er waren af en toe stevige discussies en we waren het niet altijd met elkaar eens. Dat mag en moet soms ook. Als we elkaar constructief blijven confronteren, weet ik zeker dat we op het gebied van opleiden nog flinke stappen gaan zetten."

Meer informatie

- Presentatie ontwikkelingen binnen de SSVV (Anne Kamphuis)
- Presentatie nieuwe VCA-examens (Sebastiaan de Klerk en Ton Minnaard)
- Presentatie taalvaardigheid (Ellen Pattenier en Jan Koopmans)
- Presentatie VCA-ETT (Marije Stegeman)

Bestellen toelichting VCA-ETT